Chính sách giao hàng nhanh chóng tiết kiệm tại Tools leather Hói – Dụng cụ làm đồ da handmade

1. Thời gian giao hàng

– Thời gian: Chuyển hàng nhanh nhất trong ngày đối với khách hàng tại Hà Nội, có thể từ 5 đến 7 ngày đối với khách hàng trên toàn quốc

– Lưu ý: Nếu có bất kỳ thay đổi gì chúng tôi sẽ chủ động liên hệ và thông báo cho khách hàng

2. Chi phí giao hàng

– Chi phí giao hàng: Theo khối lượng, trọng lượng do đơn vị vận chuyển quy định

– Lưu ý: Nếu có phát sinh bất kỳ chi phí gì chúng tôi sẽ chủ động liên hệ và thông báo cho khách hàng

Tools leather Hói cảm ơn quý khách!